رئیس مرکز تحقیقات طب سنتی و آبدرمانی

تعداد بازدید:۷۷۹
دکتر آرزو معینی جزنی       

سمت علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی

تلفن تماس:31422529و31452557-045

پست الکترونیکی: dr.moeeni@yahoo.com

 a.moini@arums.ac.ir

آخرین ویرایش۲۹ بهمن ۱۳۹۹