برنامه استراتژیک مرکز

تعداد بازدید:۲۸۱

 

سیاست کلی مرکز، براساس اهداف نظام سلامت، انجام فعالیت های پژوهشی کاربردی در زمینه های درمانی و بهداشتی می باشد. همچنین این مرکز در نظر دارد در راستای تولید علم و ارائه راهکارهای نوین به سیاستگذاران نظام سلامت فعالیت نماید.

با توجه به اینکه این مرکز برای تحقیقات بنیادی و کاربردی در ارتباط با طب سنتی، آبدرمانی و اتنوبوتانی راه اندازی شده است، رسالت کلی آن در جهت آموزش فراگیران در مقاطع مختلف علوم پزشکی و تحقیق در عرصه های مختلف طب سنتی و آبدرمانی می باشد.

رسالت

ایجاد مرکزی پیشرو و انجام پژوهشهای بنیادی – کاربردی در جهت تقویت و غنی سازی طب سنتی ایرانی و آبدرمانی و پزشکی اقلیمی .

آخرین ویرایش۲۹ بهمن ۱۳۹۹