اعضای هیئت موسس

تعداد بازدید:۴۹۵

دکتر محمد حسین آیتی

رشته تحصیلی:Ph.D  طب چینی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن تماس:02188974535

ایمیل: ayatimd@gmail.com

سوابق علمی وپژوهشی

 

دکتر اصغر اصغری مقدم

رشته تحصیلی:Ph.D هیدروژئولوژی

مرتبه علمی: استاد

تلفن تماس: 04133392731

ایمیل: moghaddam@tabrizu.ac.ir

سوابق علمی وپژوهشی

 

دکتر عطاء اله ندیری

رشته تحصیلی: Ph.D هیدروژئولوژی

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن تماس: 04133392726 

ایمیل: nadiri@tabrizu.ac.ir

سوابق علمی وپژوهشی

 

دکتر احمد سلیمی

رشته تحصیلی: Ph.D  سم شناسی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن تماس: 04533522437داخلی117

ایمیل:  a.salimi@pharmacy.arums.ac.ir

سوابق علمی وپژوهشی

 

 


 

 

دکتر محمد مهدی زرشناس

رشته تحصیلی: Ph.D  داروسازی سنتی ایرانی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن تماس:07132424128 داخلی 231

ایمیل:  zarm@sums.ac.ir

سوابق علمی و پژوهشی

 

دکتر محمد حسین فرزایی

رشته تحصیلی:Ph.D  داروسازی سنتی  ایرانی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن تماس:

ایمیل: mh.farzaei@gmail.com

سوابق علمی و پژوهشی

 

دکتر محمد ضعیفی زاده بابلانی

رشته تحصیلی: Ph.D زیست شناسی- ژنتیک مولکولی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن تماس: 09144514378

ایمیل: mzaefi@gmail.com

سوابق علمی و پژوهشی

 

دکتر رامین نسیمی دوست ازگمی

رشته تحصیلی: پزشک و متخصص طب سنتی ایرانی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن تماس: 04531422529و 04531422557

ایمیل: r.nasimdoust@arums.ac.ir

سوابق علمی و پژوهشی

 

دکتر آرزو معینی جزنی

رشته تحصیلی: پزشک و متخصص طب سنتی ایرانی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن تماس: 04531422529و 04531422557

ایمیل: a.moini@arums.ac.ir

سوابق علمی و پژوهشی

آخرین ویرایش۲۹ بهمن ۱۳۹۹