الویت های پژوهشی مرکز

تعداد بازدید:۱۶
  1. بررسی نقش تدابیر سبک زندگی براساس مبانی طب سنتی ایرانی در ارتقاء سلامت عمومی
  2. بررسی تاثیر انواع طب مکمل بر بیماریها (مطالعات مروری و تجربی)
  3. بررسی تاثیر گیاهان دارویی بر بیماریهای مزمن با تاکید بر بیماریهای مرتبط با سندروم متابولیک (پرفشاری خون، دیابت، افزایش چربی خون، کبد چرب، چاقی، ...) و کانسرها (مطالعات مروری و تجربی)
  4. بررسی تاثیر انواع طب مکمل در پیشگیری و درمان ناباروری
  5. ارزیابی و انجام مطالعات مداخله ای بر پروسیجرهای متداول طب سنتی ایرانی (بادکش، حجامت، زالودرمانی، فصد)
  6. بررسی اثرات آب درمانی در ارتقاء سلامت عمومی
  7. بررسی اثرات آب درمانی در پیشگیری و درمان بیماریها (مطالعات مروری و تجربی)
آخرین ویرایش۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱